CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN – VẬN CHUYỂN

I. PHẠM VI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN – VẬN CHUYỂN

Chính sách giao nhận – vận chuyển này quy định các nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận xe giữa Công ty TNHH Ô tô Bình Triệu (có địa chỉ trang web là kiabinhtrieu.vn (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và Khách hàng.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Chính sách này áp dụng cho Công ty và Khách hàng mua xe của Công ty, những khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán theo quy định tại Quy trình mua hàng.

Chính sách thanh toán

III. ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN XE

Công ty sẽ bàn giao xe cho Khách hàng tại trụ sở chi nhánh Bình Triệu của Công ty, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng. Khách hàng sẽ trực tiếp nhận xe tại Bộ phận Giao nhận xe của chi nhánh Bình Triệu theo sự hướng dẫn của nhân viên Tư vấn bán hàng.

IV. QUY TRÌNH GIAO NHẬN XE

1. Nguyên tắc chung

Công ty chỉ giao xe cho đúng người đã ký kết hợp đồng mua xe với Công ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Việc giao xe cho người được ủy quyền sẽ có giá trị pháp lý tương đương như giao xe trực tiếp cho người ký hợp đồng.

Trường hợp người được ủy quyền không xuất trình được giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp tại thời điểm giao xe, Công ty có quyền từ chối giao xe và thông báo cho người ký hợp đồng về việc giao xe không thành công.
Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ bàn giao xe cho Khách hàng tại địa điểm được ghi trong hợp đồng.

2. Trước khi giao xe

Nhân viên Tư vấn bán hàng của Công ty sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm giao xe và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi nhận xe.
Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao xe ngoài trụ sở chi nhánh Bình Triệu sẽ được xác định cụ thể trong hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng.

3. Tại thời điểm giao nhận xe

Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ chủng loại, số lượng, tình trạng xe, các phụ kiện đi kèm và/hoặc quà tặng khuyến mại (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế và thỏa thuận trong hợp đồng.

Nhân viên Tư vấn bán hàng sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao xe”, ghi nhận tình trạng xe và các phụ kiện kèm theo (nếu có) tại thời điểm giao xe. Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung biên bản đã phản ánh đúng thực tế. Biên bản sẽ được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Việc ký xác nhận vào biên bản đồng nghĩa với việc Công ty đã giao và Khách hàng đã nhận xe đầy đủ, đúng chất lượng như thỏa thuận trong hợp đồng. Sau thời điểm này, trách nhiệm của Công ty sẽ được thực hiện theo các điều khoản về bảo hành.

Chính sách bảo hành

V. THỜI GIAN GIAO XE

Thời gian giao xe sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng.
Trong thời gian chờ nhận xe, nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về việc giao xe, vui lòng liên hệ hotline của Công ty để được hỗ trợ.

CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN

Trong quá trinh đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ đến từ thương hiệu KIA, quý khách hàng có thể tham khảo những chính sách liên quan như sau:

  1. Chính sách thanh toán 
  2. Chính sách bảo hành
  3. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân